Europejskie obywatelstwo przestało być już tylko koncepcją, a stało się rzeczywistą praktyką, która przynosi obywatelom namacalne korzyści. Celem projektu „70 years of Peace and Growth” jest zapoznanie uczestników z możliwościami, jakie wynikają z obywatelstwa europejskiego. Nasi uczestnicy, świadomi tych korzyści, będą mogli po powrocie do swoich lokalnych społeczności, zapoznać z nimi swoich rówieśników.

W czasie trwania projektu chcemy pomóc młodym ludziom w zrozumieniu korzyści, jakie niosą ze sobą prawa im przysługujące. A co się z tym wiąże, chcemy poszerzyć grono aktywnych obywateli europejskich, którzy będą gotowi do uczestnictwa w procesach decyzyjnych oraz tworzeniu polityk dotyczących ich codziennego życia.

Projekt realizowany był w lipcu 2015.