Menu

WYDALIŚMY PODRĘCZNIK DO JĘZYKA POLSKIEGO

Jest to pierwszy podręcznik do nauki języka polskiego dla obcokrajowców na poziomi B2/C1.

Pierwszym najważniejszym celem imigrantów jest opanowanie języka kraju, do którego przybyli. Wielu przyjezdnych decyduje się na lekcje języka, ale rzadko kiedy nauka jest kontynuowana poza salą zajęć.

Zasady gramatyki można opanować z materiałów podczas kursu, ale wzbogacenie słownictwa, szlifowanie idiomów czy osiągnięcie płynności językowej wymaga samodzielnej nauki i praktyki w środowisku rodzimych użytkowników danego języka poza zajęciami. To stawia imigranta w wyjątkowej sytuacji: wyjście „na zewnątrz” oznacza zanurzenie w nowym języku i kulturze. Ponadto „student” musi sam wziąć odpowiedzialność za proces przyswajania języka i otworzyć się na doświadczanie go poza salą zajęć. 

Ta idea przyświecała autorom podręcznika.

Share this Post!

About the Author : admin


0 Comment

Related post

  TOP