Menu

Wolontariat w Azji to połączenie przyjemnego z pożytecznym! Poznajesz nową kulturę, zwiedzasz i stajesz się członkiem lokalnej społeczności, jednak przede wszystkim pomagasz. Możesz sprawdzić się zarówno jako nauczyciel, jak i pracownik fizyczny.

Bengaluru

Kundapur

Terminy projektów: Każdy projekt rozpoczyna się w pierwszy poniedziałek miesiąca. Po tygodniowym szkoleniu, wolontariusz rozpoczyna pracę w swoim projekcie.

Język angielski: Wszystkie projekty wymagają znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Wolontariat długoterminowy – minimum 3 miesiące;

Wolontariat średnioterminowy – od 1 do 3 miesięcy.

PROJEKTY

Projekty edukacyjne mają na  celu wsparcie pracowników szkół indyjskich w ich pracy. Wolontariusze wnosząc swój zapał i kreatywność przyczyniają się do wzrostu poziomu edukacji w Indiach. Jeśli chcesz dołączyć do tego grona, aplikuj do poniższych projektów! Uczniowie w szkołach indyjskich czekają na takich nauczycieli jak ty!

Prowadzenie zajęć w szkołach – będziesz asystować podczas lekcji języka angielskiego. Angażując swoich uczniów w zajęcia poprzez gry i zabawy przyczynisz się do wzrostu ich kreatywności i nauki nowych umiejętności. Dodatkowo będziesz rozwijać nowe metody nauczania, którymi będziesz dzielić się z kolejnymi wolontariuszami. Jeśli masz już takie doświadczenie, będzie to duży atut. (Regular Teaching)

Ze względów organizacyjnych roku szkolnego, projekt ten nie jest dostępny od marca do maja, w październiku i niekiedy w grudniu.

Prowadzenie zajęć w domach dziecka – w ramach tego projektu będziesz przyczyniać się do przygotowania dzieci do codziennego życia, ucząc ich podstawowych umiejętności, jak np. gotowania, sprzątania. Będziesz je angażować w gry i zabawy, rozwijając przy tym ich kreatywność. (Orphan Children Teaching)

Prowadzenie zajęć dla plemion etnicznych – w Indiach żyje kilka plemion etnicznych, które ze względu na izolację, nie mają dostępu do edukacji i podstawowej opieki zdrowotnej. Jako wolontariusz w ramach tego projektu powinieneś się przygotować na sporą barierę językową i proste warunki mieszkalne. Będziesz przede wszystkim pracować z dziećmi z plemion, a oprócz tego pomagać w centrum naszej organizacji partnerskiej. Jeśli nie boisz się wyzwań i chcesz pomóc indyjskim plemionom etnicznym, aplikuj! (Ethnic Tribes Teaching)

Prowadzenie zajęć dla dzieci, które żyją na ulicach – szacuje się, że ponad 400 tys. dzieci w Indiach żyje na ulicach. Jeśli chcesz pomóc zmienić losy tych dzieci, wybierz ten projekt! Będziesz odpowiadać za prowadzenie zajęć, gier i zabaw oraz będziesz wspierać pracowników naszej organizacji partnerskiej w uczeniu dzieci nowych umiejętności, które zapewnią im lepszą przyszłość. (Street Children Teaching)

Projekt ten dostępny jest dla wolontariuszy, którzy planują swój pobyt na okres od 3 do 6 miesięcy.

Prowadzenie zajęć w przedszkolach i centrum opieki nad dziećmi Anganwadi – będziesz pracować z dziećmi od 3 do 5 roku życia. Dlatego ważne jest kreatywne podejście, które pozwoli na rozwój umiejętności poznawczych twoich podopiecznych. Dla chętnych, możliwe będzie również zaangażowanie się w pomoc pracownikom naszej organizacji partnerskiej, którzy prowadzą zajęcia z zakresu planowania rodziny, wychowywania dzieci, zdrowia i higieny. (Kindergarten / Anganwadi Teaching)

Ze względów organizacyjnych roku szkolnego, projekt ten nie jest dostępny od marca do maja, w październiku i niekiedy w grudniu.

Prowadzenie zajęć dla dzieci z upośledzeniem mowy i słuchu – dzieci z tymi upośledzeniami, z powodu problemów komunikacyjnych, skazane są w dużej mierze na izolację społeczną i mają niską samoocenę. Jeśli chcesz pomóc zmienić tę sytuację poprzez prowadzenie zajęć z języka angielskiego, matematyki, geografii, sportu, obsługi komputera i innych, zgłoś się do nas! (Speech and Hearing impaired Children Teaching)

Ze względów organizacyjnych roku szkolnego, projekt ten nie jest dostępny od marca do maja, w październiku i niekiedy w grudniu.

W ramach projektów z zakresu ochrony środowiska masz niepowtarzalną okazję do podjęcia działań na rzecz zachowania ekosystemu Indii, poznania metod uprawy, działania na rzecz ochrony zagrożonych gatunków flory i fauny i wiele innych. Wystarczą dobre chęci i zapał, a to wszystko w otoczeniu niezwykłej natury Indii.

Ochrona żółwi morskich – nasza organizacja pracuje na plażach północnego i południowego Kundapur, działając na rzecz ochrony zagrożonych gatunków. Jako wolontariusz będziesz przeprowadzać ankiety, prowadzić analizy i rozpowszechniać wiedzę na temat ekosystemu, dzięki przygotowanym przez siebie materiałom promocyjnym. Dodatkowo będziesz pomagać w budowie wylęgarni żółwi morskich. (Sea Turtle Conservation)

Jest to projekt sezonowy, w dużej mierze polegający na pracy z dokumentami, dostępny tylko przez pół roku – od sierpnia do lutego.

Prowadzenie zajęć z zakresu ochrony środowiska – projekt ten skierowany jest do lokalnej społeczności, by zapoznać ją z kwestiami ochrony środowiska, które dotyczą ich obszaru oraz z metodami ochrony środowiska i konserwacji ekosystemu. Jako wolontariusz będziesz odwiedzać lokalne szkoły, uniwersytety, organizując wydarzenia oraz warsztaty, w ramach między innymi tzw. eko-klubów, które funkcjonują w szkołach. (Environmental Education)

Projekt ten dostępny jest dla wolontariuszy, którzy planują swój pobyt na minimum 2 miesiące.

Zbieranie wody deszczowej – woda pochodząca z deszczu jest ważnym źródłem w Indiach. Będziesz pracować w lokalnej społeczności, inicjując kampanie promocyjne na temat użytkowania wody, prowadząc badania i dokumentację. (Rain Water Harvesting)

Woda i higiena – nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny może być powodem wielu chorób, którym łatwo można zapobiec. Wybierając ten projekt będziesz pomagać w budowaniu toalet, a także uczyć miejscową ludność zasad higieny i zapoznawać ich z czynnikami przyczyniającymi się do powstawania chorób. (Water and Sanitation)

Opieka weterynaryjna – projekt ten skupia się, z jednej strony, na ochronie gatunków zwierząt i ich otoczenia naturalnego, a z drugiej na hodowli rzadkich gatunków. Jako wolontariusz będziesz opiekować się zwierzętami, a także prowadzić dokumentację i produkować materiały promocyjne. Jeśli lubisz pracę ze zwierzętami, ten projekt jest dla Ciebie! (Animal Care and Conservation)

Projekt ten skierowany jest do wolontariuszy, którzy planują swój pobyt na minimum 3 miesiące.

Uprawa organiczna i zrównoważone rolnictwo – w ramach tego projektu będziesz wspierać działania na rzecz zwiększenia wydajności upraw poprzez zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i promowanie uprawy organicznej. Oprócz prowadzenia szkoleń z tego zakresu będziesz również pomagać lokalnej ludności w prowadzeniu upraw. (Sustainable Agriculture / Organic Farming)

Jako wolontariusz będziesz pracować z tymi grupami społecznymi, które na co dzień znajdują się w nieuprzywilejowanej sytuacji. Zmagają się z dyskryminacją, trudnościami fizycznymi, zaniedbaniem, biedą. Jeśli chcesz pomóc polepszyć ich sytuację i przyczynić się do stworzenia dla nich lepszych perspektyw, aplikuj do poniższych projektów!

Praca z dziećmi wymagającymi specjalnej troski – choć jest to wymagający projekt, to jednak entuzjazm i pozytywne nastawienie odgrywają tu główną rolę. Jako wolontariusz będziesz przygotowywać dla swoich podopiecznych do dorosłego życia, pracować z nimi w ogrodzie, organizować gry i zabawy, czy po prostu dzielić się uśmiechem. (Children with Special Needs)

Praca z nieuprzywilejowanymi grupami – niektóre nieuprzywilejowane grupy społeczne zmagają się na co dzień z wieloma problemami, doświadczając niesprawiedliwego traktowania. Wolontariusz tego projektu mają za zadanie wsparcie tych grup, dzieląc się z nimi swoimi umiejętnościami. Kreatywność odgrywa tu dużą rolę! Możesz prowadzić zajęcia z obsługi komputera, z zakresu mikro-finansów, czy ucząc ich nowych umiejętności zawodowych. Wszystko to, by umocnić ich rolę w społeczeństwie i otworzyć nowe perspektywy na przyszłość. (Rehabilitation Projects)

Opieka nad starszymi – jako wolontariusz będziesz przygotowywać różne aktywności dla osób starszych mieszkających w domach opieki, dotrzymywać im towarzystwa, a także służyć pomocą personelowi w ich codziennej pracy. Jest to szansa na urozmaicenie codziennej rutyny mieszkańcom domów opieki, którzy często nie mają nikogo, kto mógłby ich tam odwiedzać. (Old Age Home / Geriatric Care)

Równouprawnienie kobiet – jako wolontariusz będziesz przyczyniać się do wzrostu niezależności kobiet, w znaczeniu choćby finansowym, prowadząc tzw. Self Help Groups, które stanowią platformę kredytową i oszczędnościową dla ich członkiń. Dodatkowo będziesz uczyć lokalne kobiety języka angielskiego, obsługi komputera, podstawowych zasad higieny, a także promować przedsiębiorczość wśród kobiet. (Women Empowerment)

Praca z dziećmi ze slumsów – indyjskie slumsy są źródłem biedy, wyzysku i zaniedbania. Jeśli chcesz przyczynić się do polepszenia tej sytuacji, aplikuj do tego projektu! Będziesz przede wszystkim pracować z dziećmi, ucząc je m.in. matematyki. Dodatkowo odwiedzając slumsy będziesz prowadzić kampanie na temat higieny, zdrowia, itp. (Slum Children Teaching and Development)

Praca na rzecz rozwoju plemion etnicznych – indyjskie plemiona etniczne charakteryzują się izolacją geograficzną oraz społeczną. Jako wolontariusz będziesz pracować na rzecz promocji praw tych plemion, prowadząc między innymi dokumentację, ale również angażując się w uczenie mieszkańców plemion nowych umiejętności, budowę potencjału i rozwój. (Ethnic Tribal Development)

Projekt ten skierowany jest do wolontariuszy, którzy planują swój pobyt na minimum 2 miesiące.

Promocja praw dziecka i zapobieganie przymusowej pracy nieletnich – dzieci w Indiach zmuszane są do pracy w takich branżach jak odzieżowa, obuwnicza, hotelarska, pracują w sklepach w tekstyliami, czy przy budowie pieców ceglanych. Na co dzień sytuację tę próbują zmienić organizacje działające w lokalnych społecznościach i Ty, jako wolontariusz będziesz im w tym pomagać. Do twoich zadań należeć będzie między innymi prowadzenie kampanii, szkoleń dla rodziców, badań i dokumentacji. (Prevention of Child Labour / Promotion of Child Rights)

Projekt ten skierowany jest do wolontariuszy, którzy planują swój pobyt na minimum 2 miesiące.

Projekty dostępne w ramach ochrony zdrowia są wyjątkową okazją, by zapoznać się z systemem ochrony zdrowia w Indiach. Dostępność opieki zdrowotnej w tym kraju jest niestety utrudniona, a szpitale przeludnione, dlatego przyda się każda para rąk do pomocy. Współpracując z lekarzami i pozostałym personelem medycznym zdobędziesz nową wiedzę i doświadczenie.

Staż medyczny – jeśli nie masz doświadczenia medycznego, będziesz mógł jedynie obserwować. Jeśli jednak posiadasz wykształcenie medyczne, będziesz mieć możliwość praktykowania swojej wiedzy. (Medical Internship)

Odżywianie i zdrowie – w Indiach 20% dzieci poniżej 5 roku życia cierpi na niedożywienie. Jako wolontariusz będziesz pracować w centrach opieki zdrowotnej zapewniając podstawową opiekę mieszkańcom obszarów wiejskich, organizując zajęcia z zakresu odżywiania i zdrowia, przygotowując dokumentację i materiały edukacyjne. (Nutrition and Health)

Projekt ten skierowany jest do wolontariuszy, którzy planują swój pobyt na minimum 2 miesiące.

Uczenie nowych umiejętności – jeśli jesteś np. muzykiem, elektrykiem, stolarzem, trenerem sportu lub masz umiejętności, by uczyć matematyki, obsługi komputera, zgłoś się do nas! Nasza organizacja partnerska przygotuje dla ciebie specjalny projekt, by uczestnicy twoich zajęć mogli zyskać jak najwięcej. (Special Teaching)

Zdobywanie nowych umiejętności – jest to projekt, który przez mniej więcej 3 godziny dziennie pozwala wolontariuszowi nauczyć się nowych umiejętności od mieszkańców danej wioski. Dziedziny obejmują taniec, muzykę, rzeźbę w drewnie lub kamieniu, jogę, masaż, eko-uprawę lub lalkarstwo. Oprócz uczęszczania na treningi, wolontariusz służy pomocą w lokalnej społeczności. (Special Learning)

Aplikacja do tego projektu musi być wysłana minimum 2 miesiące przed planowaną datą rozpoczęcia.

Projekt ten wymaga od wolontariusz uiszczenia dodatkowej opłaty, której wysokość zależy od wybranej dziedziny. Opłata ta pokrywa koszt trenera.

Media/PR/Research i dokumentacja – wiele organizacji pozarządowych w Indiach cierpi na brak pracowników i zmaga się z problemami komunikacyjnymi. Twoim zadaniem będzie wsparcie tych organizacji w tworzeniu zawartości stron internetowych, artykułów, raportów, broszur, wyszukiwaniu i analizie danych, czy też dokumentowaniu ich działalności. Jest to idealny projekt dla osób, które preferują pracę biurową. (Media / PR / Research and Documentation)

Wolontariat w ramach Work Camp trwa 2-3 tygodnie i stanowi przykład tego, jak wspólny wysiłek osób z różnych kultur i krajów, przyczynia się do zmiany na lepsze. Wystarczy być otwartym, kreatywnym, elastycznym i wyrażać chęć pomocy. Aplikuj już teraz do poniższych projektów!

Projekty Work Camp na rok 2018 pojawią się już wkrótce!

Informacje praktyczne:

Każdemu wolontariuszowi zapewnione jest zakwaterowanie w domu gościnnym lub hostelu. Wszystkie pokoje są dzielone. Wolontariusz będzie otrzymywać również 3 posiłki dziennie.

Opłata za wolontariat (w rupiach indyjskich) w ramach Work Camp różni się w zależności od projektu i uiszczana jest przez wolontariusza pierwszego dnia.

Po przybyciu, wolontariusz odbywa jednodniowe szkolenie orientacyjne.

Opłaty

Pierwszy miesiąc, w który wliczone jest tygodniowe szkolenie: 250€

Kolejne miesiące: 220€ za każdy miesiąc

Dodatkowe opłaty: 40€ za transport z i na lotnisko (opcjonalne)

Podczas pierwszych trzech dni szkolenia, wolontariusz podpisuje umowę z naszą organizacją partnerską i uiszcza całą opłatę za wolontariat. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wolontariusz zdecydował się na pobyt dłuższy niż 3 miesiące. Wówczas, na początku pobierana jest opłata tylko za 3 miesiące, pozostała część opłacana jest w późniejszym etapie wolontariatu.

Wolontariusz powinien dysponować rupiami indyjskimi podczas całego swojego pobytu. W tej walucie również konieczne jest uiszczenie opłaty za wolontariat.

Opłaty nie obejmują kosztów:

  • biletów lotniczych,
  • wizy,
  • ewentualnych szczepień,
  • ubezpieczenia zdrowotnego,
  • kieszonkowego, na wydatki nie związane z wolontariatem.

Wolontariusz samodzielnie pokrywa wszystkie wydatki nie związane z wykonywaniem wolontariatu. Przykładowo, jeśli wolontariusz zdecyduje się podróżować w weekendy w trakcie wolontariatu, ewentualnie przed lub po wolontariacie, wszelkie koszty podróży będzie musiał pokryć samodzielnie.

Zakwaterowanie i wyżywienie

W zależności od projektu i dostępności, wolontariusz będzie mieszkać z jedną z rodzin lub w hostelu.

Jeśli wolontariusz będzie mieszkać z rodziną, jej członków pozna już podczas tygodniowego szkolenia. Jest to niezwykła okazja by poznać i zrozumieć nową kulturę. Gospodarze zapewniają wolontariuszowi wyżywienie oraz wsparcie podczas pobytu. Od wolontariuszy oczekuje się zatem zaangażowania w życie rodziny, z którą będzie przebywać.

Wolontariusz będzie otrzymywać 3 posiłki dziennie. Konieczna będzie w tym przypadku punktualność, gdyż posiłki odbywają się o konkretnych godzinach. Dodatkowo każdy wolontariusz powinien być przygotowany na konieczność dzielenia pokoju oraz przestrzegać zasad dress code i etykiety, z którymi zostanie zapoznany.

Podróż

Wolontariusz otrzyma informację o lokalizacji swojego projektu 45 dni przed rozpoczęciem wolontariatu. Będzie to Kundapur (wówczas wolontariusz proszony jest o zakupienie biletu lotniczego do Mangalore Airport) lub Bengaluru (wówczas wolontariusz proszony jest o zakupienie biletu lotniczego do Bengalore International Airport).

Wolontariat rozpoczyna się zawsze w pierwszy poniedziałek miesiąca. Stąd wolontariusz proszony jest o przybycie do Kundapur lub do Bengaluru w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem wolontariatu.

Wiza

Wolontariusz we własnym zakresie pokrywa koszt wizy. Konieczne jest uzyskanie wizy pracowniczej, do pracy w organizacji pozarządowej (Employment Visa to work with NGO). Wiza turystyczna nie spełnia w tym przypadku wymogów. Nasza organizacja partnerska zapewni wymagane przy uzyskaniu wizy pracowniczej dokumenty.

Wolontariusz proszony jest o wykonanie 2 kopii swojego paszportu i wizy, które przekaże pracownikom naszej organizacji partnerskiej.

Szkolenie

Każdy wolontariusz odbywa obligatoryjne szkolenie podczas pierwszego tygodnia swojego wolontariatu. Szkolenie to odbywa się w Kundapurze lub Bengaluru, w zależności od lokalizacji projektu. Podczas szkolenia omówione zostaną między innymi kwestie kultury i języka, bezpieczeństwa oraz programu. Wolontariusze nauczą się podstaw języka kannada i tamilskiego. Dodatkowo, będzie to okazja by pozwiedzać i odbyć zajęcia z jogi, poznać kuchnię indyjską, czy filozofię hinduizmu.

W przypadku programów długoterminowych (ponad 3 miesiące), raz w miesiącu nasza organizacja partnerska zaprasza wolontariuszy na tzw. wydarzenie kulturowe, które pozwala wolontariuszom wymienić się doświadczeniami, napotkanymi wyzwaniami i podzielić się praktycznymi rozwiązaniami.

Na miejscu wolontariusz będzie otrzymywać wsparcie od swojego koordynatora, zaś pracownicy naszej organizacji partnerskiej odwiedzają każdego wolontariusza raz w miesiącu w celach ewaluacyjnych.

Po zakończeniu wolontariatu, każdy wolontariusz proszony jest napisanie raportu i  podzielenie się własnym doświadczeniem, napotkanymi problemami, sugestiami dla kolejnych wolontariuszy itp.

  TOP