Menu

V for Volunteers (V4V)

Celem projektu V for Volunteers (V4V) jest umocnienie pozycji pracowników młodzieżowych i personelu pomocniczego, którzy mają doświadczenie w wolontariacie. Projekt pomoże również w rozwoju kompetencji związanych z promocją, wdrażaniem i włączaniem projektów wolontariackich do głównego nurtu, jako narzędzia integracji społecznej. Przyczyniać się będzie również do lepszych decyzji prawnych i procesów tworzenia polityki, które kształtują dobrowolną pracę z młodzieżą w całej Europie, w oparciu o nieformalne działania edukacyjne poprzez współpracę z władzami lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi.

Wdrożenie projektu V4V zostało podzielone na trzy fazy. Pierwsza faza będzie miała holistyczne podejście do wolontariatu i ukaże wolontariat jako sposób zaangażowania obywatelskiego i rozwoju zdolności młodzieży.

Druga faza projektu – w celu podkreślenia dobrych i złych praktyk – stworzy wspólną przestrzeń do oceny projektów wolontariackich, które partnerzy realizowali do tej pory.

W trzeciej fazie uczestnicy węzmą udział w otwartym forum w celu ustalenia zaleceń politycznych dotyczących projektów wspierających wolontariaty. Opracowane podczas forum metody zostaną udostępnione władzom lokalnym, regionalnym i europejskim.

Share this Post!

About the Author : Joanna


0 Comment

Related post

  TOP