Menu

The Enhancement Of Youth Entrepreneurship In Rural

Celem projektu jest podniesienie umiejętności oraz kompetencji młodzieży w zakresie przedsiębiorczości, żyjącej na obszarach wiejskich. Zostanie im zapewniony dostęp do szkoleń online oraz szkoleń pilotażowych dla młodzieży, promując ten samym przedsiębiorczość i edukację w tym zakresie.

W ramach projektu odbędą się szkolenia młodych ludzi w wieku od 18 do 30 lat w celu rozwijania ich wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, przyczyniania się do rozwoju społecznego, a także osobistego, językowego i zawodowego. Nałożymy nacisk na wypromowanie ich talentów, zwiększenie kompetencji zawodowych oraz wzmocnienie ich położenia na rynku pracy a co za tym idzie – zwiększenie szans na znalezienie dobrego zatrudnienia. Młodzież nauczy się czym dokładnie jest przedsiębiorczość i co oznacza bycie przedsiębiorczym w codziennym życiu – od łączenia czynników produkcji, takich jak kapitał, zasoby naturalne, siła robocza w celu wytwarzania towarów i usług, po ocenę możliwości wprowadzenia na rynek swojego własnego pomysłu na biznes.

Młodzież mieszkająca na wsi nie może łatwo uzyskać dostępu do technologii i innowacji z dala od centrum miasta. Młodzi ludzie mają ograniczone możliwości rozwoju społecznego i zawodowego, a także poszerzania wiedzy i zdobywania umiejętności. Dostępne będą zatem dla nich innowacyjne zasoby edukacyjne. Projekt przyczyni się do rozwoju obszarów wiejskich i tworzenia nowych miejsc pracy dla młodych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji, zapewniając im możliwości, wskazówki, szkolenia i niezbędne zasoby prowadzące do przedsiębiorczości. Ich kompetencje związane z przedsiębiorczością zostaną poprawione, zwiększy się możliwości zatrudnienia i innowacji, a obszary wiejskie zostaną rozwinięte. W ramach projektu młodzi ludzie będą będą mogli się spotykać, rozwijać swoje umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, zwiększać możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich, rozwijać swoje poczucie własnej wartości i odkrywać nowe pomysły oraz umiejętności zawodowe.

 

Projekt „The Enhancement Of Youth Entrepreneurship In Rural” jest zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus.

 

 

Share this Post!

About the Author : Joanna


0 Comment

Related post

  TOP