Menu

Szkolenia PRO-FIT – BUSINESS & NGO czyli m.in. o CSR

BYLIŚMY!
Wyjątkowe szkolenie organizowane przez SALTO!

(PRO-fit: cooperation between organizations working with youth and business sector)

Szklenie odbyło się w niezwykłej Mołdawii. Uczestnicy pochodzili z 13 państw: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Rosji, Włoch, Grecji, Gruzji, Holandii, Mołdawii i Polski.

Spotkanie to było nie tylko szkoleniem, ale wymianą doświadczeń na temat możliwości współpracy z biznesem.
Celem szkolenia było wspieranie rozwoju kompetencji menedżerów organizacji pozarządowych do tworzenia bardziej efektywnych i trwalszych więzi współpracy z sektorem biznesu.
Szkolenie dało uczestnikom:
– możliwość zbadania powiązań pomiędzy organizacjami pozarządowymi i różnorodnymi branżami biznesu
– wiedzę na temat odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw m.in. form, metod, potrzeb biznesu, najlepszych praktyk i roli organizacji pozarządowych
– kompetencje w zakresie pozyskiwania funduszy i ściślejszą współpracę z sektorem prywatnym
– platformę rozwijającą pomysły zmierzające do ustanowienia i wzmocnienia partnerstw międzysektorowych w swoich krajach.

Share this Post!

About the Author : Joanna


0 Comment

Related post

  TOP