Menu

NASZE DZIAŁANIA SĄ SKUTECZNE

Dzięki długoletniemu doświadczeniu Fundacji Autokreacja oraz ciągłemu rozwojowi i optymalizacji własnych działań cieszymy się, że nasze wspólne wysiłki przynoszą zamierzone efekty i są doceniane przez osoby z zewnątrz.

Wszystkie działania oraz realizowane przez nas projekty są sprawdzane i poddawane ocenie zarówno przez uczestników, jak i sponsorów, a także jednostek wdrażających. Wyniki ankiet ewaluacyjnych wśród beneficjentów Fundacji Autokreacja jednoznacznie wskazują, że ponad 80% uczestników jest zadowolonych z udziału w programach realizowanych przez Fundację, a przeprowadzone projekty przynoszą wymierne korzyści.

Pomoc konkretnym osobom, które osiągnęły sukces dzięki współpracy z Autokreacją motywuje nasz zespół do dalszego działania i sprawia, że nasza praca ma sens.

  TOP