Menu

Założyliśmy Autokreację, bo lubimy pracować z ludźmi! W naszych projektach najwięcej czasu i energii wkładamy w inicjatywy, które dają nam szansę bezpośredniego kontaktu z uczestnikami.

Fundacja powstała w 2010 roku, aby wspierać przede wszystkim tych, którzy chcą rozwijać swój potencjał, angażując się w społeczność, w której żyją. Chcemy łączyć nie tylko ludzi, ale i instytucje mające podobny cel.

Nasze przekonanie, że dzielenie się między sobą własnymi doświadczeniami jest najlepszą ścieżką rozwoju, pozwala nam być otwartymi na nowe inicjatywy oraz z entuzjazmem podchodzić do możliwości współpracy z organizacjami z całego świata.

Zbudowaliśmy międzynarodową sieć kontaktów z krajami Unii Europejskiej oraz Azji, ze szczególnym uwzględnieniem Filipin, Nepalu oraz Indii.

Dotychczasowe doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi utwierdziło nas w  przekonaniu, że są to osoby przedsiębiorcze i kreatywne, które jednak nie mają  wystarczającej wiedzy lub możliwości do realizacji swojego pomysłu, znalezienia wymarzonej pracy, czy też założenia start-upu. Stąd, w 2017, założyliśmy inicjatywę CSR-Youth, która zakłada polepszenie jakości zarządzania w organizacjach pracujących z młodzieżą w Europie i Azji m.in. poprzez wsparcie działań skierowanych do młodzieży w ramach strategii CSR.

  TOP