Menu

NoH8@all (no hate at all)

Projekt jest odpowiedzią na coraz częstsze przypadki publicznych wypowiedzi, które poniżają
konkretne grupy osób z powodu koloru skóry, religii, płci czy orientacji seksualnej lub innych cech.
Organizacje uczestniczące w projekcie współpracują z młodzieżą, która spotkała się z agresją, a w
szczególności z anonimową agresja w internecie. Wychodzimy z założenia, że w sytuacji, gdy
obraźliwe uwagi, czy „wytykania” inności nie spotyka się z wyraźnym sprzeciwem, mowa nienawiści
znacząco obniża szanse reakcji wobec wszelkich form dyskryminacji i przemocy. Umacnia
uprzedzenia, przyzwyczaja do nienawiści i normalizuje agresję. W skrajnych przypadkach
doprowadza do tragedii. Projekt proponuje naukę konkretnych umiejętności związanych z
przeciwdziałaniem mowy nienawiści, reagowanie na jej przejawy, ale również wspieranie osób
dotkniętych tą formą przemocy oraz edukację osób, którzy szerzą mowę nienawiści. Podstawowym
celem projektu jest wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności i narzędzia dostosowane do
specyfiki ich pracy. Wszystkie działania zostały przygotowane zgodnie z ideą wzajemnego uczenia
się, gdzie, przy zastosowaniu różnorodnych metod przede wszystkim nieformalnych, uczestnicy
będą mogli porównać swoje podejścia do tematu i sposoby działania a informacje przekazane przez
trenerów wzbogacą i uzupełnia szkolenie oraz poszerzą wiedzę i kompetencje uczestników.
Szkolenie zostało skonstruowane w taki sposób, aby jego uczestnicy mogli dopasowywać swój
proces uczenia się do własnych potrzeb oraz by aktywnie angażowali się w kształtowanie nauki w
grupie.

Share this Post!

About the Author : admin


0 Comment

Related post

  TOP