Menu

NoH8@all (no hate at all)

Projekt jest odpowiedzią na coraz częstsze przypadki publicznych wypowiedzi, które poniżają konkretne grupy osób z powodu koloru skóry, religii, płci czy orientacji seksualnej lub innych cech. Organizacje uczestniczące w projekcie współpracują z młodzieżą, która spotkała się z agresją, a w szczególności z anonimową agresja w internecie. Wychodzimy z założenia, że w sytuacji, gdy obraźliwe uwagi, czy „wytykania” inności nie spotyka się z wyraźnym sprzeciwem, mowa nienawiści znacząco obniża szanse reakcji wobec wszelkich form dyskryminacji i przemocy. Umacnia uprzedzenia, przyzwyczaja do nienawiści i normalizuje agresję. W skrajnych przypadkach doprowadza do tragedii. Projekt proponuje naukę konkretnych umiejętności związanych z przeciwdziałaniem mowy nienawiści, reagowanie na jej przejawy, ale również wspieranie osób dotkniętych tą formą przemocy oraz edukację osób, którzy szerzą mowę nienawiści. Podstawowym celem projektu jest wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności i narzędzia dostosowane do specyfiki ich pracy. Wszystkie działania zostały przygotowane zgodnie z ideą wzajemnego uczenia się, gdzie, przy zastosowaniu różnorodnych metod przede wszystkim nieformalnych, uczestnicy będą mogli porównać swoje podejścia do tematu i sposoby działania a informacje przekazane przez trenerów wzbogacą i uzupełnia szkolenie oraz poszerzą wiedzę i kompetencje uczestników. Szkolenie zostało skonstruowane w taki sposób, aby jego uczestnicy mogli dopasowywać swój proces uczenia się do własnych potrzeb oraz by aktywnie angażowali się w kształtowanie nauki w grupie.

 

Projekt „NoH8@all (no hate at all)”  był realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus.

Share this Post!

About the Author : admin


0 Comment

Related post

  TOP