Menu

Liderzy w organizacji międzykulturowej

Staż typu „Job shadowing” to cenne, praktyczne doświadczenie, które pozwala uczestnikowi, poznać całokształt czyjejś pracy poprzez obserwację i uczestnictwo przy wykonywanych zadaniach. Pracownicy fundacji Autokreacja dzięki projektowi „Liderzy w organizacji wielokulturowej” mają możliwość podpatrywania pracy u swoich partnerów.

Pierwszy wyjazd w ramach programu programu Erasmus Plus Akcja 1. Mobilność edukacyjna
Mobilność kadry edukacji dorosłych będzie trwał od 14 maja do 15 lipca w Walencji. To właśnie na południu Hiszpanii nasz partner organizacja UNIMEL ma swoją siedzibę.

UNIMEL to stowarzyszenie non-profit, przyczyniające się do poprawy jakości edukacji i kultury. Powstało jako forum edukacyjne, tworzone przez różne podmioty zaangażowane w edukację i kulturę: nauczycieli, rodziców, stowarzyszeń, osób o szczególnych potrzebach oraz ich rodzin, dziennikarzy i poszczególnych członków wspólnoty. UNIMEL odgrywa kluczową rolę w inicjowaniu nowych programów nauczania przede wszystkim dla dorosłych oraz ułatwienie rozpowszechniania nowych metod dydaktycznych w Hiszpanii, jak również koordynuje projekty związane z wdrażaniem programów zarządzania jakością w edukacji.

UNIMEL również aktywnie realizuje projekty związane z międzykulturowością. Przede wszystkim w zespole zatrudniani są migranci, co sprawia że organizacja ma wielokulturowy charakter. Kursy realizowane przez UNIMEL są dedykowane osobom dorosłym. Programy są konstruowane tak, aby zachęcać ludzi z różnych krajów i różnych środowisk, do aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnych społeczeństw, promowania dialogu międzykulturowego, wartości demokratycznych, równości szans oraz solidarności.


Prowadzą również zajęcia kształcące „asystentów kulturowych”. W wielu krajach Unii Europejskiej szkoły, ale i instytucje publiczne zatrudniają konsultantów/mediatorów społeczno-kulturowych, których zadaniem jest przełamywanie stereotypów wynikających z różnic kulturowych i społecznych, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych oraz ułatwianie wzajemnego poznania i pełniejszej integracji.

Wśród wielu programów organizują również lekcje hiszpańskiego dla imigrantów we współpracy z Uniwersytetem w Walencji. Mając bogatą siec partnerów organizują wydarzenia, fora, panele dyskusyjne typu: „Culture Mixer”, gdzie w mniej formalnej atmosferze spotykają się osoby zainteresowane tematyką wielokulturowości i migracji tworząc projekty rozwojowe, które przyczyniają się do poprawy ekonomicznych i społecznych warunków migrantów.

UNIMEL ma bogate doświadczenie w pracy nie tylko z organizacjami europejskimi, ale także z organizacjami z Azji i Ameryki Południowej.

Projekt „Liderzy w organizacji międzykluturowej”  został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus Akcja 1. Mobilność edukacyjna
Mobilność kadry edukacji dorosłych.

 

 

Share this Post!

About the Author : admin


0 Comment

Related post

  TOP