Menu

Ge&In: Kick-Off Meeting

Wraz z rozpoczęciem dwuletniego projektu „Generations in Interaction: Integrational Learning as a Constructor of Identity and Culture”, w Warszawie pod koniec września odbył się trzydniowy Kick-off Meeting. Mieliśmy okazję gościć naszych partnerów z siedmiu innych organizacji z Finlandii, Słowenii, Włoch oraz Rumunii – ludzi całkowicie oddanych tematowi międzypokoleniowego uczenia oraz edukacji dorosłych, z dużym doświadczeniem na tych polach.

Podczas spotkań oraz kilkugodzinnych codziennych dyskusji ustalaliśmy nasze plany oraz wizje odnośnie projektu, ujednoliciliśmy założenia oraz przygotowaliśmy bazę pod wszystkie nasze przyszłe działania związane z Ge&In. Każdy z partnerów przedstawił swoje plany dotyczące poszczególnych rezultatów, które były podzielone pomiędzy kooperantami.  Powołaliśmy również do życia oficjalną stronę projektu, która zawierać będzie w sobie wszystkie ważne informacje, bieżące sprawy, artykuły oraz aktualności z naszych poczynań.

Ostatniego dnia podsumowaliśmy wszystko, co mamy zamiar osiągnąć, do kogo dotrzeć i jakimi metodami to osiągnąć. Tuż po powrocie do siebie, wszyscy zaczęliśmy działać, by na kolejnym spotkaniu – poprzedzonym wieloma spotkaniami online – przedstawić dotychczasowe rezultaty oraz zastanowić się nad dalszymi działaniami.

Projekt „Generations in Interaction: Integrational Learning as a Constructor of Identity and Culture”  został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus.

Share this Post!

About the Author : Joanna


0 Comment

Related post

  TOP