Menu

GATES

Pełna nazwa: Building skills for social entrepreneurship. Game based training to answer the disruptive shift that will reshape the youth workforce landscape.

Aby rozwiązać problem bezrobocia wśród młodzieży, młodzi ludzie muszą mieć dostęp do szkoleń, które promują kompetencje i umiejętności wymagane przez nowe i przyszłe wyzwania społeczne i gospodarcze. Starzejące się społeczeństwo, rozwój inteligentnych systemów oraz globalnie powiązanych światów to (między innymi) nowe elementy rynku pracy, które wymagają konkretnych kluczowych i przekrojowych umiejętności, takich jak: inteligencja społeczna, interdyscyplinarność, podejście projektowe i kompetencje międzykulturowe (między innymi).

Szybki wzrost liczby przedsiębiorstw społecznych jest jednym z rozwiązań, które umożliwia młodym ludziom bezpośredni dostęp do rynku pracy w środowisku, które stawia ich rozwój w centrum uwagi. Przedsiębiorstwa społeczne wspierają współpracę między sektorem publicznym, społeczeństwem obywatelskim, biznesem i sektorem edukacji – współpraca ta może sprzyjać tworzeniu nowych możliwości zatrudnienia poprzez edukację, programy szkoleniowe lub praktykę zawodową.

Głównym celem projektu GATES jest zwiększenie szans młodych ludzi na zatrudnienie i polepszenie ich sytuacji na rynku pracy, poprzez skupienie się na tych kompetencjach i umiejętnościach, które wpisują się w ramy przedsiębiorczości społecznej poprzez uczenie się oparte na grach.

Beneficjentami projektu GATES są młodzi pracownicy, którzy chcą polepszyć swoje umiejętności, w tym umiejętności przekrojowe – w ramach tego projektu możemy zdefiniować „młodych pracowników” jako wszystkich pracowników w wieku 18-23 lat zatrudnionych i bezrobotnych (ograniczyliśmy wiek, ponieważ do 2020 r. to właśnie oni muszą sobie radzić z zapotrzebowaniem na pracowników dysponujących wspomnianymi nowymi kompetencjami).

Partnerzy: INTERACTIVE MEDIA KNOWLEDGE TRANSFER INTERMEDIAKT (Grecja), THE YOUNG FOUNDATION LBG (Wielka Brytania), DRAMBLYS (Hiszpania).

Projekt GATES jest realizowany od grudnia 2017 do maja 2019.

Projekt otrzymuje wsparcie Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

Share this Post!

About the Author : Joanna


0 Comment

Related post

  TOP