Menu

Założyliśmy Fundację, bo lubimy pracować z ludźmi. W naszych projektach najwięcej czasu i energii wkładamy w inicjatywy, które dają nam szansę bezpośredniego kontaktu z uczestnikami. Fundacja powstała by wspierać przede wszystkim tych, którzy chcą rozwijać swój potencjał i potencjał, jaki ma każda społeczność, niezależnie od wieku, profesji, kraju pochodzenia czy etapu w życiu jaki właśnie przechodzą. Wspieramy i promujemy działalności wspomagające rozwój gospodarczy i kulturowy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Chcemy łączyć nie tylko ludzi, ale i instytucje mające podobny cel.

Wiele naszych projektów powstało, by sprzyjać wielokulturowości i wymianie międzykulturowej poprzez poznawanie różnych stylów życia oraz poglądów na świat. Nasze przekonanie, że dzielenie się między sobą własnymi doświadczeniami jest najlepszą ścieżką rozwoju, pozwala nam być otwartymi na nowe inicjatywy oraz z entuzjazmem podchodzić do możliwości współpracy z organizacjami z całego świata.

Rok 2016 był dla Fundacji rokiem przełomowym. Zmieniliśmy siedzibę, nawiązaliśmy współpracę z Azją, powiększyliśmy zespół. Zaś od 2017 roku oferujemy wolontariat w Azji u naszych zaufanych partnerów z Nepalu i Indii.

Fundacja rozwinęła swoje skrzydła, realizując projekty dla szerszych grup społecznych.

  TOP