Menu

Informed and Safe Use: Social Media Skills to Adults

Projekt ‚Informed and safe use: Social Media skills to adults’ skierowany jest do osób dorosłych, które podczas swojej edukacji nie zostały wprowadzone do świata technologii informacyjnej ani komunikacyjnej, a co się tym wiąże, nie są to osoby, które mogą korzystać z mediów społecznościowych w sposób efektywny i bezpieczny. Celem projektu jest zatem wsparcie grupy docelowej […]

read more
Showing all 5 results
  TOP