Menu

A lot to share, still more to learn & Silver Internet

Celem projektów “A lot to share, still more to learn” oraz „Silver Internet” jest zachęcenie uczestników z państw członkowskich UE do rozwoju różnych metod ułatwiających włączenie do współczesnego świata informacji. W ramach tych projektów zorganizowaliśmy szkolenia dla seniorów, podczas których koncentrowaliśmy się na tym, jak korzystać z komputera i Internetu. Projekty realizowane były w 2011 […]

read more

Kultimikser

Poczęstunki, uczty, biesiady – w wielu kulturach to ważne okazje do nawiązania kontaktów z ludźmi z innych krajów i społeczności. Przy stole załatwia się interesy, prowadzi dyskusje filozoficzne, ustanawia nowe prawa. Często buduje się porozumienia, zawiera ugody polityczne, świętuje święta religijne i rodzinne uroczystości. Potrawy jakie znajdują się przy takich okazjach na stole to nie tylko posiłki służące zaspokojeniu głodu, ale także złożone artefakty kulturowe, bogate w znaczenia, sensy i niuanse. Nawet w codziennym życiu, każda kultura posiada zestaw potraw charakterystycznych tylko dla niej, z którymi członkowie danej grupy wiążą cały bagaż pojęć, wrażeń i znaczeń. „Powiedz co jesz, a [...]

read more

Our Strategy 2020 – European Ethnic Minorities playing an active role in the Europe 2020 Strategy

Projekt jest odpowiedzią na strategię: „Europa 2020”, która została opracowana przez instytucje UE.  W dobie kryzysu przedstawiciele unijnych instytucji opracowali Program, który ma pomóc Europie pokonać kryzys ekonomiczny oraz kryzys zaufania. Celem strategii „Europa 2020” jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie: inteligentny: dzięki bardziej efektywnym inwestycjom w edukację, badania naukowe i innowacje; zrównoważony: dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i konkurencyjnego przemysłu; sprzyjający włączeniu społecznemu: ze szczególnym naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa. Powyższe cele są ze sobą wzajemnie powiązane. Na przykład, lepsze wykształcenie przekłada się na większe szanse na rynku pracy, a zwiększanie stopy zatrudnienia przyczynia [...]

read more
Showing 56 to 58 of 58 results
  TOP